In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aandeel huishoudens met een armoederisico was daarmee 8,2 procent.

Aantal mensen met laag inkomen vorig jaar toegenomen Aantal mensen met laag inkomen vorig jaar toegenomen

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is vorig jaar gestegen. Dat komt voor een deel door Syrische vluchtelingen, maar er zaten ook meer Nederlanders lange tijd in de bijstand.

CBS: Armoede in Nederland neemt toe, met name onder vluchtelingen

Cijfers CBS: aantal huishoudens met laag inkomen blijft stijgen

Ondanks de economische groei is het aantal huishoudens met een laag inkomen (minder dan 1.960 euro voor een paar met twee kinderen, 1.040 euro voor...

Volgens het CBS komt dit doordat veel Syrische vluchtelingen een verblijfsvergunning kregen, waarvan het merendeel is aangewezen op de bijstand. Het aantal…